Çarşamba Günü Duası

Çarşamba gününe özel yapılacak Dua yoktur. Dinimiz İslam, bazı özel ay ve günlere ayrı bir önem vermiştir. Bu özel günler içinde Çarşamba Günü yoktur. Allah resulü her gün yapmamızı tavsiye ettiği Dualar ve zikirler vardır ve bunları her gün yapa bilirsiniz. Peygamberimiz ahiretteki mükafatını da açıklayarak bizleri müjdelemiştir.

“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente bi’rahmetike yâ erhamer’râhimîn”

Anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, Zât-ı Ecelli âlâna verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Ya Rabbi! işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum.Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum, günâhlarımı da itiraf ediyorum. Yâ Rabbi! Beni mağfiret buyur (günâhlarımı bağışla), zira senden başka günâhları bağışlayacak (mağfiret edecek, Af edecek) yoktur.”

Bu duayı yapan kişinin mükafatı: Peygamber Efendimiz “Her kim, bu duâyı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da, sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir).” buyurdular. Buhari


Rasûlullah (s.a.v) buyurdular ki:


“Herhangi bir kul (günde) yüz defa “Lâilâhe illallah” derse, kıyamet günü (Aziz ve Celîl olan) Allah, o kimseyi yüzü ayın ondördüncü gecesindeki gibi parlak olduğu halde diriltir. Ve o gün, hiçbir kimsenin ameli, onun amelinden daha faziletli bir amel (olarak Allah’ın huzuruna) yükselmez. Ancak onun gibi (günde yüz defa “Lâilâhe illallah” derse) veya daha da fazla söylerse, o müstesna.”
Lâilâhe illallah sözünün mükafatı Allahu Teâlâ (c.c)’nın cemalini görmektir. Cennet ise, ibadetlerin mükafatıdır.
Hadis Kaynak: Kenzü’l-Ummâl, s.1, h.1805

Yazar: www.duasi.org Muhammed Üstün

Çarşamba Günü Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları